نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

پیانو محمود رضایی در کلاس دف ایمان ملکی

پیانو محمود رضایی در کلاس دف ایمان ملکی
پیانو محمود رضایی در کلاس دف ایمان ملکی آموزشگاه موسیقی فریدونی 5بهمن1393 بخش 1

پیانو محمود رضایی در کلاس دف ایمان ملکی آموزشگاه موسیقی فریدونی 5بهمن1393 بخش 1


پیانو محمود رضایی در کلاس دف ایمان ملکی آموزشگاه موسیقی فریدونی 5بهمن1393 بخش 2

پیانو محمود رضایی در کلاس دف ایمان ملکی آموزشگاه موسیقی فریدونی 5بهمن1393 بخش 2

فیلم اجرای پیانو محمود رضایی در کلاس دف ایمان ملکی آموزشگاه موسیقی فریدونی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.