نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

سه‌تار غزل قربی عزال و حسینی ردیف آوازی عبدالله دوامی هنرجوی نیما فریدونی

سه‌تار غزل قربی عزال و حسینی ردیف آوازی عبدالله دوامی هنرجوی نیما فریدونی
غزل قربی گوشه عزال و حسینی ردیف آوازی عبدالله دوامی

غزل قربی گوشه عزال و حسینی ردیف آوازی عبدالله دوامی

سه‌تار غزل قربی عزال و حسینی ردیف آوازی عبدالله دوامی هنرجوی نیما فریدونی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.