افشین از هنرجویان پرشا صالح-آموزشگاه موسیقی فریدونی -1387

فیلم اجرای افشین غلامی هنرجوی گیتار پرشا صالح آموزشگاه موسیقی فریدونی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.