نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

احسان پاکی قرچه شور ردیف آوازی استاد دوامی تار هنرجوی نیما فریدونی

احسان پاکی قرچه شور ردیف آوازی استاد دوامی تار هنرجوی نیما فریدونی

احسان پاکی گوشه قرچه شور ردیف آوازی استاد دوامی تار بهمن 1393

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.