نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

احسان پاکی قرچه شور ردیف آوازی استاد دوامی تار هنرجوی نیما فریدونی

احسان پاکی قرچه شور ردیف آوازی استاد دوامی تار هنرجوی نیما فریدونی
احسان پاکی گوشه قرچه شور ردیف آوازی استاد دوامی تار بهمن 1393

احسان پاکی گوشه قرچه شور ردیف آوازی استاد دوامی تار بهمن 1393

فیلم اجرای احسان پاکی گوشه قرچه شور ردیف آوازی استاد دوامی تار هنرجوی نیما فریدونی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.