نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

چهار‌مضراب ابوعطا جلیل شهناز تار امیر‌عباس صفری تمبک محمد انوری شاد

چهار‌مضراب ابوعطا جلیل شهناز تار امیر‌عباس صفری تمبک محمد انوری شاد

چهار‌مضراب ابوعطا جلیل شهناز تار امیر‌عباس صفری تمبک محمد انوری شاد .mp4

دیدگاهتان را بنویسید