نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بی وفا باصدای رامین شیرزادی کردی تنظیم مظفر غلیانی و محمود رضایی سه‌تار نیما فریدونی

بی وفا باصدای رامین شیرزادی کردی تنظیم مظفر غلیانی و محمود رضایی سه‌تار نیما فریدونی
بی وفا باصدای رامین شیرزادی- کردی -تنظیم مظفر غلیانی و محمود رضایی سه‌تار نیما فریدونی

بی وفا باصدای رامین شیرزادی- کردی -تنظیم مظفر غلیانی و محمود رضایی سه‌تار نیما فریدونی

بی وفا باصدای رامین شیرزادی – کردی – تنظیم مظفر غلیانی و محمود رضایی سه‌تار نیما فریدونی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.