نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بی وفا رامین شیرزادی کردی تنظیم مظفر غلیانی و محمود رضایی سه‌تار نیما فریدونی

بی وفا باصدای رامین شیرزادی کردی تنظیم مظفر غلیانی و محمود رضایی سه‌تار نیما فریدونی

بی وفا باصدای رامین شیرزادی- کردی -تنظیم مظفر غلیانی و محمود رضایی سه‌تار نیما فریدونی

دیدگاهتان را بنویسید