کوشا میرزایی بداهه خوانی و بداهه نوازی سه‌تار کرد بیات شعر استاد شفیعی کدکنی.mp4

کوشا میرزایی بداهه خوانی و بداهه نوازی سه‌تار کرد بیات شعر استاد شفیعی کدکنی.mp4

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.