محمد رضا اناركى هنرجوى گیتار فرزین نیازخانی بداهه در لامينور آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

محمد رضا اناركى هنرجوى گیتار فرزین نیازخانی بداهه در لامينور آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

فیلم اجرای محمد رضا اناركى هنرجوى گیتار فرزین نیازخانی بداهه در لامينور آموزشگاه موسیقی فریدونی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.