قلبهای وابسته،شعر و دکلمه افسانه چهره نگار،موسیقی امیر بابایی،موسسه آوای همنواز ، شهریور 1394

فیلم قلبهای وابسته شعر و دکلمه افسانه چهره نگار موسیقی امیر بابایی موسسه آوای همنواز

قلبهای وابسته به هم | شعر و دکلمه افسانه چهره نگار | موسیقی امیر بابایی | موسسه آوای همنواز

قلب‌های وابسته به هم شعر و دکلمه افسانه چهره‌نگار موسیقی امیر بابایی

قلبهای وابسته به هم | شعر و دکلمه افسانه چهره نگار | موسیقی امیر بابایی | موسسه آوای همنواز

فیلم قلبهای وابسته به هم شعر و دکلمه افسانه چهره نگار موسیقی امیر بابایی موسسه آوای همنواز

فردای بچه های ما،شعر و دکلمه افسانه چهره نگار،موسیقی امیر بابایی ،موسسه آوای همنواز ، شهریور 1394

فیلم فردای بچه های ما شعر و دکلمه افسانه چهره نگار موسیقی امیر بابایی موسسه آوای همنواز

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.