نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تمرین برای کنسرت فرزین نیازخانی گیتار

تمرین برای کنسرت فرزین نیازخانی گیتار
تمرین برای کنسرت،فرزین نیازخانی، استاد گیتار آموزشگاه موسیقی فریدونی، بهمن1394.mp4

تمرین برای کنسرت،فرزین نیازخانی، استاد گیتار آموزشگاه موسیقی فریدونی، بهمن1394.mp4

فیلم تمرین برای کنسرت فرزین نیازخانی استاد گیتار آموزشگاه موسیقی فریدونی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.