تمرین برای کنسرت،فرزین نیازخانی، استاد گیتار آموزشگاه موسیقی فریدونی، بهمن1394.mp4

فیلم تمرین برای کنسرت فرزین نیازخانی استاد گیتار آموزشگاه موسیقی فریدونی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.