بداهه نوازی تنبور،داودنیک نژاد،مدرس آموزشگاه موسیقی فریدونی،فروردین 1395.mp4

بداهه نوازی تنبور،داودنیک نژاد،مدرس آموزشگاه موسیقی فریدونی،فروردین 1395.mp4

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.