تمرین روز کنسرت آزادی سال ۹۱- گروه گیتار نوازان - فرزین نیازخانی.mp4

تمرین روز کنسرت آزادی سال ۹۱- گروه گیتار نوازان - فرزین نیازخانی.mp4

فیلم اجرای تمرین روز کنسرت آزادی سال ۹۱ گروه گیتار نوازان فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.