جکاد پرویزمشکاتیان،تمرین گروه هوربانگ،سرپرست گروه نیما فریدونی،سال 1379.mp4

جکاد پرویزمشکاتیان،تمرین گروه هوربانگ،سرپرست گروه نیما فریدونی،سال 1379.mp4

فیلم اجرای چکاد پرویز مشکاتیان تمرین گروه هوربانگ سرپرست گروه نیما فریدونی سال 1379

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.