قسمتى از كنسرت اِكومرز در شهر اُكلند، كالیفرنیا ٢٠١٥-تار امیر بیات.mp4

قسمتى از كنسرت اِكومرز در شهر اُكلند، كالیفرنیا ٢٠١٥-تار امیر بیات.mp4

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.