قسمتى از قطعه ى بازگشت -امیر بیات - تار- در حال تمرین.mp4

قسمتى از قطعه ى بازگشت -امیر بیات - تار- در حال تمرین.mp4

فیلم اجرای قسمتى از قطعه ى بازگشت امیر بیات تار در حال تمرین سال 1379

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.