نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تک‌نوازی تنبور مصطفی عزیزی مقام

تک‌نوازی تنبور مصطفی عزیزی مقام
تکنوازی تنبور،مصطفی عزیزی،مقام، استاد تنبور آموزشگاه موسیقی فریدونی،خرداد95.3gp HD

تکنوازی تنبور،مصطفی عزیزی،مقام، استاد تنبور آموزشگاه موسیقی فریدونی،خرداد95.3gp HD

فیلم اجرای تکنوازی تنبور مصطفی عزیزی مقام استاد تنبور آموزشگاه موسیقی فریدونی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.