نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهینامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی گیتار و تار پرهام پرورده

گواهینامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی گیتار و تار پرهام پرورده

گواهینامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی گیتار پرهام پرورده هنرجوی فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی

گواهینامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی تار پرهام پرورده هنرجوی نیما فریدونی
دیدگاهتان را بنویسید