گواهینامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی گیتار پرهام پرورده هنرجوی فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی

گواهینامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی تار پرهام پرورده هنرجوی نیما فریدونی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.