بداهه نوازی در ابوعطا حجاز به شیوه استاد لطفی . تار امیرعباس صفری.mov

بداهه نوازی در ابوعطا حجاز به شیوه استاد لطفی . تار امیرعباس صفری.mov

فیلم بداهه نوازی در ابوعطا حجاز به شیوه استاد لطفی . تار امیرعباس صفری

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.