مهیار منقچی سپیده محمدرضا لطفی هنرجوی سنتور مریم باغبان

این اجرا در کنسرت کلاسی خانم مریم پیرایش باغبان در اسفند ۱۳۹۶ صورت گرفته است. مهیار منقچی سپیده محمدرضا لطفی … ادامه خواندن مهیار منقچی سپیده محمدرضا لطفی هنرجوی سنتور مریم باغبان