نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بداهه‌نوازی از عراق به اصفهان هنرجوی تار نیما فریدونی

بداهه‌نوازی از عراق به اصفهان هنرجوی تار نیما فریدونی

بداهه نوازی از عراق به اصفهان هنرجوی تار نیما فریدونی.mp4

دیدگاهتان را بنویسید