نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بداهه‌نوازی از عراق به اصفهان هنرجوی تار نیما فریدونی

بداهه‌نوازی از عراق به اصفهان هنرجوی تار نیما فریدونی
بداهه نوازی از عراق به اصفهان هنرجوی تار نیما فریدونی.mp4

بداهه نوازی از عراق به اصفهان هنرجوی تار نیما فریدونی.mp4

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.