نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

زمزمه‌ای در ماهور بداهه‌نوازی تار هنرجوی نیما فریدونی

زمزمه‌ای در ماهور بداهه‌نوازی تار هنرجوی نیما فریدونی

زمزمه ای در ماهور بداهه نوازی تار هنرجوی نیما فریدونی.mp4

دیدگاهتان را بنویسید