زمزمه ای در ماهور بداهه نوازی تار هنرجوی نیما فریدونی

زمزمه ای در ماهور بداهه نوازی تار هنرجوی نیما فریدونی.mp4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.