نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بداهه‌نوازی سه‌گاه کوشا میرزایی سه‌تار

بداهه‌نوازی سه‌گاه کوشا میرزایی سه‌تار

بداهه نوازی در مایه سه‌گاه کوشا میرزایی سه‌تار ۲.mp4

بداهه نوازی در مایه سه‌گاه کوشا میرزایی سه‌تار ۱.mp4

دیدگاهتان را بنویسید