نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

آموزش غیرحضوری سازدهنی معرفی mouthpiece و slide و انواع آنها محسن مهاجر

آموزش غیرحضوری سازدهنی معرفی mouthpiece و slide و انواع آنها محسن مهاجر

آموزش غیرحضوری سازدهنی. معرفی mouthpiece و slide و انواع آنها. MohsenMohajer.mp4

دیدگاهتان را بنویسید