نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

ز آوای ابریشم و بانگ نی آواز محبوبه گلزاری و تار نیما نادری

ز آوای ابریشم و بانگ نی . آواز محبوبه گلزاری و تار نیما نادری

ز آوای ابریشم و بانگ نی . آواز محبوبه گلزاری و تار نیما نادری.mp4

ز آوای ابریشم و بانگ نی . آواز محبوبه گلزاری و تار نیما نادری.mp4

دیدگاهتان را بنویسید