نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کوشا میرزایی بداهه‌نوازی ابوعطا به مناسبت زادروز استاد لطفی

کوشا میرزایی بداهه‌نوازی ابوعطا به مناسبت زادروز استاد لطفی

کوشا میرزایی بداهه نوازی ابوعطا به مناسبت زاد روز استاد لطفی پیشکش به دوستان هنرور.mp4

دیدگاهتان را بنویسید