سپهر سراییان مدرس هارمونیکا سازدهنی

تحصیلات : دانشجوی مهندسی صنایع متولد سال 1373 شهر تهران از سال 91 نوازندگی سازدهنی را نزد استاد ” رضا مهتدی حقیقی ” آغاز کرد و سپس زیر نظر استاد ” مانی مزکی ” ادامه داد. دارای مدرک دوره ی متوسطه ی سازدهنی از نوازنده ی برجسته ” Steve Baker “ عضو گروه موسیقی درون … ادامه خواندن سپهر سراییان مدرس هارمونیکا سازدهنی