نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تمرین و کنسرت شماره ۲۲ آموزشگاه موسیقی فریدونی شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۱ سالن محک

تمرین و کنسرت شماره ۲۲ آموزشگاه موسیقی فریدونی شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۱ سالن محک
کنسرت22 آموزشگاه موسیقی فریدونی سالن محک پنج شنبه 23 شهریور 1391 بخش 2

کنسرت22 آموزشگاه موسیقی فریدونی سالن محک پنج شنبه 23 شهریور 1391 بخش 2


کنسرت22 آموزشگاه موسیقی فریدونی سالن محک پنج شنبه 23 شهریور 1391 بخش 3- گروه تار نوازان

کنسرت22 آموزشگاه موسیقی فریدونی سالن محک پنج شنبه 23 شهریور 1391 بخش 3- گروه تار نوازان


کنسرت22 آموزشگاه موسیقی فریدونی سالن محک پنج شنبه 23 شهریور 1391 بخش 4- گروه تار نوازان

کنسرت22 آموزشگاه موسیقی فریدونی سالن محک پنج شنبه 23 شهریور 1391 بخش 4- گروه تار نوازان


کنسرت22 آموزشگاه موسیقی فریدونی سالن محک پنج شنبه 23 شهریور 1391 بخش 2

کنسرت22 آموزشگاه موسیقی فریدونی سالن محک پنج شنبه 23 شهریور 1391 بخش 2

فیلم تمرین و کنسرت شماره ۲۲ آموزشگاه موسیقی فریدونی شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۱ سالن محک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.