نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کنسرت شماره ۲۱ آموزشگاه موسیقی فریدونی ۲۷ آبان ۱۳۹۰ فرهنگسرای نیاوران

کنسرت شماره ۲۱ آموزشگاه موسیقی فریدونی ۲۷ آبان ۱۳۹۰ فرهنگسرای نیاوران
کنسرت21 آموزشگاه موسیقی فریدونی - فرهنگسرای نیاوران -27 آبان 1390 بخش4

کنسرت21 آموزشگاه موسیقی فریدونی - فرهنگسرای نیاوران -27 آبان 1390 بخش4


کنسرت21 آموزشگاه موسیقی فریدونی - فرهنگسرای نیاوران -27 آبان 1390 بخش 1

کنسرت21 آموزشگاه موسیقی فریدونی - فرهنگسرای نیاوران -27 آبان 1390 بخش 1


کنسرت21 آموزشگاه موسیقی فریدونی - فرهنگسرای نیاوران -27 آبان 1390 بخش 5

کنسرت21 آموزشگاه موسیقی فریدونی - فرهنگسرای نیاوران -27 آبان 1390 بخش 5


کنسرت21 آموزشگاه موسیقی فریدونی - فرهنگسرای نیاوران -27 آبان 1390 بخش2

کنسرت21 آموزشگاه موسیقی فریدونی - فرهنگسرای نیاوران -27 آبان 1390 بخش2


کنسرت21 آموزشگاه موسیقی فریدونی - فرهنگسرای نیاوران -27 آبان 1390 بخش3

کنسرت21 آموزشگاه موسیقی فریدونی - فرهنگسرای نیاوران -27 آبان 1390 بخش3

فیلم کنسرت شماره ۲۱ آموزشگاه موسیقی فریدونی ۲۷ آبان ۱۳۹۰ فرهنگسرای نیاوران

0/5 ( 0 نظر )
پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.