کنسرت 1 آموزشگاه موسیقی فریدونی-13دی1386-سالن توانبخشی معلولین شریعتی- ارکستر همنواز

کنسرت 1 آموزشگاه موسیقی فریدونی-13دی1386-سالن توانبخشی معلولین شریعتی- ارکستر همنواز


شاگردان پیانوی نادیا ایران نژاد-کنسرت 1آموزشگاه موسیقی طرب و فریدونی-13دی1386

شاگردان پیانوی نادیا ایران نژاد-کنسرت 1آموزشگاه موسیقی طرب و فریدونی-13دی1386


کنسرت 1 هنرآموزان آموزشگاه موسیقی فریدونی - 13 دی 1386-سالن توانبخشی شریعتی

کنسرت 1 هنرآموزان آموزشگاه موسیقی فریدونی - 13 دی 1386-سالن توانبخشی شریعتی


کنسرت 1 آموزشگاه موسیقی فریدونی - 13 دی 1386 - گروه گیتارنوازان - سرپرست : پرشا صالح . مرکز توانبخشی معلولین شریعتی

کنسرت 1 آموزشگاه موسیقی فریدونی - 13 دی 1386 - گروه گیتارنوازان - سرپرست : پرشا صالح . مرکز توانبخشی معلولین شریعتی


کنسرت1آموزشگاه موسیقی فریدونی-13دی1386-سالن مجموعه بهزیستی معلولین شریعتی

کنسرت1آموزشگاه موسیقی فریدونی-13دی1386-سالن مجموعه بهزیستی معلولین شریعتی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.