کنسرت11آموزشگاه موسیقی فریدونی-بخش1-1مرداد1388فرهنگسرای دانشجو

کنسرت11آموزشگاه موسیقی فریدونی-بخش1-1مرداد1388فرهنگسرای دانشجو


کنسرت شماره 11 آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی - هنرجویان تار و سه‌تار-1مرداد1388

کنسرت شماره 11 آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی - هنرجویان تار و سه‌تار-1مرداد1388


-گروه نوجوانان همنواز - زیر نظر ایمان ملکی کنسرت 11 هنرجویان و هنرآموزان آموزشگاه نیما فریدونی

-گروه نوجوانان همنواز - زیر نظر ایمان ملکی کنسرت 11 هنرجویان و هنرآموزان آموزشگاه نیما فریدونی


گروه هنرجویان گیتار مجید نادری -کنسرت شماره 11 آموزشگاه موسیقی فریدونی- 1مرداد 1388

گروه هنرجویان گیتار مجید نادری -کنسرت شماره 11 آموزشگاه موسیقی فریدونی- 1مرداد 1388


کنسرت 11 هنرجویان آموزشگاه نیما فریدونی-فرهنگسرای دانشجو 1 مرداد 1388 - پیانو

کنسرت 11 هنرجویان آموزشگاه نیما فریدونی-فرهنگسرای دانشجو 1 مرداد 1388 - پیانو


کنسرت 11آموزشگاه موسیقی فریدونی-سه نوازی عماد آقاسی ، فرهاد بلالی ، احسان سهرابی -فرهنگسرای دانشجو

کنسرت 11آموزشگاه موسیقی فریدونی-سه نوازی عماد آقاسی ، فرهاد بلالی ، احسان سهرابی -فرهنگسرای دانشجو


کنسرت.11آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی فرهنگسرای دانشجو-پشت صحنه.1مرداد1388

کنسرت.11آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی فرهنگسرای دانشجو-پشت صحنه.1مرداد1388


کنسرت11آموزشگاه موسیقی فریدونی. آذین رحیمی ، ایمان ملکی و شایان ریاحی -1مرداد1388 فرهنگسرای دانشجو

کنسرت11آموزشگاه موسیقی فریدونی. آذین رحیمی ، ایمان ملکی و شایان ریاحی -1مرداد1388 فرهنگسرای دانشجو


کنسرت11آموزشگاه موسیقی فریدونی-بخش2-1مرداد1388فرهنگسرای دانشجو

کنسرت11آموزشگاه موسیقی فریدونی-بخش2-1مرداد1388فرهنگسرای دانشجو


کنسرت11آموزشگاه موسیقی فریدونی-بخش3-1مرداد1388فرهنگسرای دانشجو

کنسرت11آموزشگاه موسیقی فریدونی-بخش3-1مرداد1388فرهنگسرای دانشجو

فیلم کنسرت شماره ۱۱ آموزشگاه موسیقی فریدونی ۱ مرداد ۱۳۸۸ فرهنگسرای دانشجو

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.