نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

سه‌نوازی افشاری تار نیما فریدونی کمانچه ایمان ملکی تنبک فواد الهی ۱۳۹۰

سه‌نوازی افشاری تار نیما فریدونی کمانچه ایمان ملکی تنبک فواد الهی ۱۳۹۰

سه نوازی افشاری تار نیما فریدونی کمانچه ایمان ملکی تنبک فواد الهی 1390

دیدگاهتان را بنویسید