نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بداهه‌نوازی نیما فریدونی تار ایمان ملکی تنبک حدود سال ۱۳۸۷

بداهه‌نوازی نیما فریدونی تار  ایمان ملکی تنبک  حدود سال ۱۳۸۷

بداهه نوازی نیما فریدونی : تار ، ایمان ملکی تنبک ، حدود سال 1387

دیدگاهتان را بنویسید