نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بداهه‌نوازی و بداهه‌خوانی دستگاه ماهور تار نیما فریدونی بربت علی توکلی ۱۳۸۰ خورشیدی

بداهه‌نوازی و بداهه‌خوانی دستگاه ماهور تار نیما فریدونی بربت علی توکلی ۱۳۸۰ خورشیدی

بداهه نوازی و بداهه خوانی در دستگاه ماهور تار نیما فریدونی بربت علی توکلی 1380 خورشیدی

دیدگاهتان را بنویسید