نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بداهه‌نوازی دستگاه همایون تار نیمافریدونی حدود سال ۱۳۸۰

بداهه‌نوازی دستگاه همایون  تار نیمافریدونی حدود سال 1380

بداهه نوازی در دستگاه همایون – تار: نیمافریدونی- حدود سال 1380

دیدگاهتان را بنویسید