نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کنسرت نیما فریدونی و ایمان ملکی تار و تمبک ارگ گوگد مرداد ۱۳۸۹

کنسرت نیما فریدونی و ایمان ملکی تار و تمبک ارگ گوگد مرداد ۱۳۸۹

کنسرت نیما فریدونی ارگ گوگد مرداد1389 بخش 1

کنسرت ارگ گوگد نیما فریدونی تار و ایمان ملکی تنبک مرداد 1388 بخش 2

دیدگاهتان را بنویسید