نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کوشا میرزایی تک‌نوازی سه‌تار بداهه‌نوازی در مایه راک

کوشا میرزایی تک‌نوازی سه‌تار بداهه‌نوازی در مایه راک

کوشا میرزایی تکنوازی سه‌تار بداهه نوازی در مایه راک.mp4

دیدگاهتان را بنویسید