مهتا منشی . آموزش ارف کودک . پیانوی کودک . آموزشگاه موسیقی فریدونی

تلفن تماس : ۲۲۹۵۲۸۲۰


مهتاب منشی مدرس پیانو کودکان آموزشگاه موسیقی فریدونی


مهتا منشی مدرس پیانوی کودک آموزشگاه موسیقی فریدونی


• سال تولد: 23/08/1373

سوابق تحصیلی:
کارشناسی مهندسی معماری آزاد . تهران مرکز . 1392

سوابق هنری:
مقدماتی بلز و فلوت ریکوردر آموزشگاه موسیقی ارف . جناب آقای مسعود نظر 1380 تا 1384
گیتار کلاسیک . آموزشگاه موسیقی ارف . خانم صالحی 1384 تا 1387
پیانو سرکار خانم صفائیه 1387 تا کنون
کنترباس . آموزشگاه موسیقی ارف . جناب آقای مسعود نظر، جناب آقای دکتر معین 1390
تا کنون
شرکت در کلاس های کر انجمن فرهنگی اتریش (OKF) تا 1390 تا 1391
فراگیری تئوری و سولفژ موسیقی جهت کارآموزی مربی گری . آموزشگاه موسیقی ارف . جناب آقای دکتر معین . فروردین 1396 . شهریور 1396
کارآموزی در آموزشگاه موسیقی ارف . آموزش ارف به کودکان . آموزشگاه موسیقی ارف . جناب آقای مسعود نظر فروردین 1396 . مهر 1396

شرکت در کنسرت های برگزار شده توسط آموزشگاه موسیقی ارف در تالار وحدت / تالار نیاوران / سالن اجتماعات بیمارستان محک (خیریه)
– پیانیست ارکستر گروه فلوت پیشرفته در سال 1390
– کنترباسیست ارکستر جوانان و نوجوانان
– رهبر ارکستر گروه فلوت پیشرفته در سال 1390
– نوازنده فلوت آلتو / تنور / باس / ریکوردر – پیشرفته
– خواننده گروه کر

مهارت های تخصصی:
نوازنده پیانو به عنوان ساز تخصصی
دارای مدرک آموزش موسیقی زیر نظر آموزشگاه موسیقی ارف . جناب آقای مسعو نظر

بازدید: 0

منتشر شده توسط مدیر

مدیر آموزشگاه موسیقی فریدونی

دیدگاه خود را بنویسید