تلفن هماهنگی و ثبت نام : ۲۲۳۳۳۴۲۵

نادر امینی، استاد گیتار الکتریک ، آموزشگاه موسیقی فریدونی ، مهر 1394

نادر امینی، استاد گیتار الکتریک ، آموزشگاه موسیقی فریدونی ، مهر 1394

فیلم نادر امینی استاد گیتار الکتریک آموزشگاه موسیقی فریدونی

بداهه،شایان امین،هنرجوی متوسطه نادر امینی،آموزشگاه فریدونی،مهر94

بداهه،شایان امین،هنرجوی متوسطه نادر امینی،آموزشگاه فریدونی،مهر94

فیلم بداهه شایان امین هنرجوی متوسطه نادر امینی آموزشگاه فریدونی

گواهینامه گیتار الکتریک پایان دوره ی ابتدایی فرناز وحیدی هنرجوی نادر امینی آموزشگاه موسیقی فریدونی

منتشر شده توسط مدیر

مدیر آموزشگاه موسیقی فریدونی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.