نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

نادر امینی مدرس گیتار الکتریک و آکوستیک

نادر امینی مدرس گیتار الکتریک و آکوستیک

نادر امینی، استاد گیتار الکتریک ، آموزشگاه موسیقی فریدونی ، مهر 1394

بداهه،شایان امین،هنرجوی متوسطه نادر امینی،آموزشگاه فریدونی،مهر94

نادر امینی مدرس گیتار الکتریک و آکوستیک
گواهینامه گیتار الکتریک پایان دوره ی ابتدایی فرناز وحیدی هنرجوی نادر امینی آموزشگاه موسیقی فریدونی
دیدگاهتان را بنویسید