نیما فریدونی مدرس تار و سه‌تار و مبانی موسیقی ایرانی و ردیف

آموزش تار . سه‌تار .  ردیف موسیقی ایرانی . تئوری موسیقی ایرانی و غربی روزهای کلاس : همه روزه تلفن هماهنگی : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام : ۰۰۹۸۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰ کارنامه زندگی هنری (بیوگرافی) نیما فریدونی تولد : چهارشنبه 7خرداد ماه 1359 وضع تحصیل : خوشنویسی : شعر : از سال 1371 تا 1376 به تجربه هایی در زمینه سرودن شعر پرداخت … ادامه خواندن نیما فریدونی مدرس تار و سه‌تار و مبانی موسیقی ایرانی و ردیف