الهه نقوی مدرس پیانو آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی

۳+

بخشی از نکتورن شوپن در دو دیز مینور الهه نقوی مدرس پیانو آموزشگاه موسیقی فریدونی


بخشی از بالاد شوپن شماره ۲ در فا ماژور الهه نقوی آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4


سوابق تحصیلی

نام و نام خانوادگی: الهه نقوی تاریخ تولد: ۱۳۶۷

کارشناسی ارشد: نوازندگی پیانو از کنسرواتوار کمیتاس ارمنستان۱۳۹۷-۱۳۹۵

کارشناسی : نوازندگی پیانو از کنسرواتوار کمیتاس ارمنستان ۱۳۹۵-۱۳۹۱

کارشناسی: ادبیات فرانسه از دانشگاه شهید بهشتی تهران ۱۳۹۱-۱۳۸۷ هنرجوی سرکار خانم آرپینه ایسرایٔیلیان ۱۳۹۱-۱۳۸۹

سوابق حرفه ای

– تدریس خصوصی پیانو به کودکان و بزرگسالان اهم تجارب نوازندگی

– اجرا در ارمنستان در موزه خانه آرام خاچاتوریان و اجرای کنسرتهای متعدد در سالن کنسرت کنسرواتوار

– کنسرتوی شماره ی (۱) مندلسون درسل مینور – کنسرتوی شماره (۲۴) موتزارت در دومینور – سونات بتهوون شماره (۱۶) در سل ماژور – پارتیتای باخ شماره (۲) در دومینور – بالاد شوپن در ماژور شماره (۲)

سایر تواناییها

– تسلط کامل به زبان انگلیسی به مهارتهای خواندن، نوشتن و مکالمه – تسلط کامل به زبان فرانسه – تسلط کامل مکالمه به زبان ارمنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.