تماس با ما

آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی


  • آموزش آنلاین موسیقی با اسکایپ در آموزشگاه موسیقی فریدونی


ساعت کاری : همه روزه از ۸ صبح تا ۹ شب ( ۲۱)

نشانی : تهران ، ریحانی جنوبی ، میدان بهشتی ، خیابان ابوالحسنی شماره ۱۸ واحد ۳

تلفن :

۲۲۳۳۳۴۲۵ ۲۱ ۹۸+

۲۲۹۵۲۸۲۰ ۲۱ ۹۸+

۲۲۳۳۳۴۲۶ ۲۱ ۹۸+

تلگرام :

۳۱۰۸۷۴۰  ۹۱۲  ۹۸  +

ایمیل : info@nimafereidooni.com