تماس با ما

۰
تلگرام آموزشگاه
کانال تلگرام آموزشگاه موسیقی فریدونی
کانال تلگرام آموزشگاه موسیقی فریدونی

آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی

ساعت کاری : همه روزه از ۸ صبح تا ۹ شب ( ۲۱)

نشانی : تهران ، ریحانی جنوبی ، میدان بهشتی ، خیابان ابوالحسنی شماره ۱۸ واحد ۳

تلفن :

۲۲۳۳۳۴۲۵ ۲۱ ۹۸+

۲۲۹۵۲۸۲۰ ۲۱ ۹۸+

۲۲۳۳۳۴۲۶ ۲۱ ۹۸+

۳۱۰۸۷۴۰  ۹۱۲  ۹۸  +

ایمیل : info@nimafereidooni.com